PTMA – Zarząd Główny

Zebranie Prezesów Oddziałów i Zarządu PTMA w Częstochowie

26 września b.r. w Częstochowskim Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza i ściśle przylegającym Planetarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych odbyło się coroczne Zebranie Prezesów Oddziałów oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju spotkanie odbyło się z zachowaniem środków ostrożności. W części było to spotkanie zdalne poprzez platformę internetową. […]

Zebranie Prezesów Oddziałów i Zarządu PTMA w Częstochowie Read More »

Zebranie ZG PTMA

W sobotę 27 czerwca 2020 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Krakowie i przed monitorami komputerów odbyło się zebranie Zarządu Głównego PTMA. W związku z sytuacją epidemiczną, jaka opanowała nasz kraj były to pierwsze obrady w gronie zarządu w tym roku. Niecodzienna była również forma spotkania. Ze względów sanitarnych tylko połowa Członków miała

Zebranie ZG PTMA Read More »

Zebranie Zarządu Głównego PTMA

W sobotę 30 listopada 2019 r. w siedzibie PTMA przy ulicy Miodowej w Krakowie odbyło się ostatnie w tym roku Zebranie Zarządu Głównego PTMA. Głównym punktem obrad było podsumowanie pracy wykonanej przez naszych Członków w czasie jubileuszu 100-lecia PTMA, które hucznie obchodziliśmy 5 października. Tradycyjnie, Prezes Mieczysław Jagła przedstawił sprawozdanie z działalności PTMA od ostatniego

Zebranie Zarządu Głównego PTMA Read More »

100 lat PTMA

Miło nam poinformować członków PTMA, że otrzymaliśmy następujący list od Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego: KP-03.0054.472.2019 PanMieczysław Janusz JagłaPrezesPolskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Wielce Szanowny Panie Prezesie! Odpowiadając na prośbę Pana Prezesa, uprzejmie informuję, iż z przyjemnoscią obejmę honorowym patronatem obchody 1OO-lecia Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii . Z radością przyjąłem informację tej wyjątkowej rocznicy. Wiek pomyślnej

100 lat PTMA Read More »

100 lat PTMA

Miło nam poinformować członków PTMA, że otrzymaliśmy następujący list z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: Kraków, 19.08.2019znak sprawy:KZ-1.004.561.2019 Szanowny Pan Mieczysław Janusz Jagła Prezes Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Szanowny Panie Prezesie, miło mi poinformować, że Pan Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego objął patronat honorowy nad jubileuszem obchodów 1OO-lecia Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii . W imieniu Pana

100 lat PTMA Read More »

Jubileusz 100-lecia PTMA

Obchody 100-lecie PTMA odbędą się 5 października 2019 r. (sobota). W programie są przewidziane: sesja naukowa, pokazy astronomiczne na krakowskim Placu Szczepańskim, uroczysta Gala Jubileuszowa połączona z Widowiskiem tanecznym Urania, przygotowywanym przez warszawskiego reżysera Macieja Pawłowskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkową publikację. Koszt udziału w Jubileuszu dla członków PTMA wynosi 50,00 PLN, dla pozostałych osób 100,00

Jubileusz 100-lecia PTMA Read More »

Zebranie Zarządu Głównego PTMA

17 września 2016 r. w Krakowie odbyło się ósme zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Wzięli w nim udział członkowie ZG oraz zaproszeni goście. Podczas zebrania powołano Komitet Organizacyjny obchodów 100-lecia PTMA. W skład Komitetu wchodzą: 1. Mieczysław Janusz Jagła – przewodniczący 2. dr Henryk Brancewicz – historia PTMA 3. Aleksandra Goedel-Lannoy – catering

Zebranie Zarządu Głównego PTMA Read More »

Nie żyje dr Henryk Chrupała

W wieku 77 lat zmarł dr Henryk Chrupała, wieloletni dyrektor Planetarium Śląskiego i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Przez niemal 28 lat był dyrektorem planetarium w Chorzowie. Pracował tam znacznie dłużej, bo już od 1962 roku, kiedy to jeszcze studiował fizykę w Katowicach. Przez następne 13 lat, przechodzące kolejne etapy, w 1975 roku

Nie żyje dr Henryk Chrupała Read More »

Zabranie Zarządu Głównego PTMA

4 października b.r. w siedzibie głównej PTMA w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie Zarządu Głównego. W obradach uczestniczyło kilkanaście osób reprezentujących ścisły Zarząd, m.in. Prezesi Oddziałów. Jak zawsze swoją obecnością zaszczycił nas Prezes Honorowy PTMA, Pan dr Henryk Brancewicz. Od ostatnich wyborów do dnia zebrania odnotowano duży postęp w odnowieniu nadszarpniętego wizerunku PTMA, jaki znaliśmy

Zabranie Zarządu Głównego PTMA Read More »

Scroll to Top