Zebranie Zarządu Głównego PTMA

17 września 2016 r. w Krakowie odbyło się ósme zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Wzięli w nim udział członkowie ZG oraz zaproszeni goście. Podczas zebrania powołano Komitet Organizacyjny obchodów 100-lecia PTMA. W skład Komitetu wchodzą:

1. Mieczysław Janusz Jagła – przewodniczący
2. dr Henryk Brancewicz – historia PTMA
3. Aleksandra Goedel-Lannoy – catering
4. Agnieszka Nowak – obsługa techniczna
5. Marek Substyk – strona internetowa
6. dr Krzysztof Ziołkowski – redakcja wydawnictwa okolicznościowego
7. Robert Szaj – marketing, promocja
8. Janusz Wiland – obsługa fotograficzna
9. Jerzy Krug – obsługa fotograficzna, skład komputerowy, wydruki
10. Dawid Gondek – grafika komputerowa
11. Wiesław Krajewski – korekta publikacji

Został ustalony termin obchodów 100-lecia PTMA na 4-6 października 2019 roku oraz wstępny program uroczystości.

W trakcie zebrania powołana została Sekcja Historyczna PTMA, której koordynatorem jest Marek Substyk a współpracownikami Marek Zawilski i Agnieszka Nowak.

Leave a Comment

Scroll to Top