100 lat PTMA

Miło nam poinformować członków PTMA, że otrzymaliśmy następujący list z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

Kraków, 19.08.2019
znak sprawy:KZ-1.004.561.2019

Szanowny Pan
Mieczysław Janusz Jagła
Prezes
Polskiego Towarzystwa
Miłośników Astronomii

Szanowny Panie Prezesie,

miło mi poinformować, że Pan Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego objął patronat honorowy nad jubileuszem obchodów 1OO-lecia Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii . W imieniu Pana Marszałka, pomysłodawcom i organizatorom życzę powodzenia w realizacji podjętych działań.
W związku z udzielonym patronatem uprzejmie proszę o zamieszczenie w materiałach informacyjno-promocyjnych tekstu: „Patronat Honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego” oraz logo Województwa Małopolskiego (…)

Z poważaniem:
Dyrektor Kancelarii Zarządu
Katarzyna Pasiut

Wcześniej już otrzymaliśmy potwierdzenie o objęciu patronatem naszego Jubileuszu przez Pana prof. dr hab. Jana Ostrowskiego, dyrektora Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Dziękujemy.

Leave a Comment

Scroll to Top