Zebranie Prezesów Oddziałów i Zarządu PTMA w Częstochowie

26 września b.r. w Częstochowskim Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza i ściśle przylegającym Planetarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych odbyło się coroczne Zebranie Prezesów Oddziałów oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju spotkanie odbyło się z zachowaniem środków ostrożności. W części było to spotkanie zdalne poprzez platformę internetową.

Wiceprezes Ryszard Rejment w dość obszernej prezentacji przedstawił bardzo bogatą historię Częstochowskiego Oddziału, ilustrując swój wykład zdjęciami.

Spotkanie prezesów odbyło się wraz z przedstawieniem ogólnej działalności Oddziałów w roku 2019 oraz problemów związanych z działalnością w roku 2020 w związku z pandemią. Rok poprzedni był w większości Oddziałów rokiem bardzo udanym, w którym zrealizowano większość planów, spotkań i wyjazdów. W bieżącym roku prawie każdy Oddział ograniczył swoją pracę lub zrezygnował ze spotkań do odwołania.

Opracowanie:
Marek Substyk

Scroll to Top