Zabranie Zarządu Głównego PTMA

004 października b.r. w siedzibie głównej PTMA w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie Zarządu Głównego. W obradach uczestniczyło kilkanaście osób reprezentujących ścisły Zarząd, m.in. Prezesi Oddziałów. Jak zawsze swoją obecnością zaszczycił nas Prezes Honorowy PTMA, Pan dr Henryk Brancewicz.
Od ostatnich wyborów do dnia zebrania odnotowano duży postęp w odnowieniu nadszarpniętego wizerunku PTMA, jaki znaliśmy z lat ubiegłych. Uruchomione zostało oczekiwane od dłuższego czasu forum dyskusyjne PTMA, http://www.forum.ptma.pl/, odnowiona została również główna strona internetowa. Dużą popularnością cieszy się również profil PTMA na stronie portalu społecznościowego Facebook, https://www.facebook.com/zgptma.
W kwestii formalnej Zarząd dopełnił zobowiązań uaktualniając wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z powyższym nowy Zarząd został w pełni zatwierdzony przez KRS.
Szykują się również zmiany w statucie. Do życia powołana została komisja, która ma na zadanie opracować na podstawie aktualnego statutu, nową jego wersje dopasowaną do aktualnych realiów i potrzeb. W komisji zasiedli: Wojciech Krajewski, Tadeusz Smela i Sebastian Soberski.
Gościem specjalnym zebrania był prof. dr hab. Maciej Mikołajewski, który zaprezentował nam czasopismo Urania – Postępy Astronomii. Podczas dyskusji omówiono zasadność większego wpływu PTMA na ww. wydawnictwo. Przypomnę, że czasopismo prowadzone jest w tej chwili zarówno przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) jak i Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA). Rola PTMA ograniczała się wyłącznie do przekazywania redaktorom Uranii informacji o poczynaniach poszczególnych Oddziałów. Pan prof. Maciej Mikołajewski zaproponował dla PTMA stanowisko zastępcy redaktora naczelnego. Przy kandydaturze samego zainteresowanego, funkcję tę objął Marek Substyk, wiceprezes PTMA. Dyskusje tyczyły również konferencji powiązanej z 50-leciem powstania Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. Podczas spotkania Pan Janusz Wiland, wiceprezes PTMA, zaprosił prezesa PTMA, Pana Janusza Jagłę na konferencję pt. „Astronomia i badania kosmiczne w edukacji”, która odbędzie się w Warszawie, 8-go listopada.
Kolejne spotkanie Zarządu zaplanowane zostało na koniec marca 2015 roku.
Tomasz Suchodolski

 

Leave a Comment

Scroll to Top