Spotkanie Organizacji Astronomicznych i Astronautycznych

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA), zrzeszające zawodowych astronomów, zaprasza przedstawicieli wszystkich polskich organizacji astronomicznych i astronautycznych, a także grup nieformalnych (np. kluby, internetowe fora dyskusyjne) na spotkanie.

Podstawowym celem spotkania jest lepsza koordynacja działań pomiędzy różnymi organizacjami oraz pomiędzy społecznością naukową, a amatorską, aby w pełni wykorzystać niedawne akcesje Polski do ESO i ESA.

Bardzo istotna będzie także dyskusja na temat oczekiwań miłośników kosmosu w stosunku do astronomów zawodowych.

Na spotkaniu będą przedstawione m.in.:
– możliwości finansowania działalności organizacji pozarządowych (ze środków rządowych, samorządowych, unijnych)
– nowe możliwości dla popularyzacji tematyki kosmosu wynikające z udziału Polski w Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO) oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)
– warte naśladowania przykłady współpracy naukowców z amatorami i nowe propozycje współpracy
– jak radzić sobie z dziennikarzami i mediami
– wycieczka do Wycieczka do Muzeum Ziemi Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM z kolekcją meteorytów

Spotkanie jest zaplanowane celowo na niedzielę, aby ułatwić udział w nim bez konieczności uzyskiwania urlopu w pracy. Staramy się o dofinansowanie kosztów udziału dla przedstawicieli mniejszych organizacji, ale ponieważ nasz wniosek grantowy jeszcze ciągle czeka na rozpatrzenie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nie możemy w tej chwili nic konkretnego zadeklarować.

Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie udziału, nawet jeśli ktoś nie jest jeszcze do końca pewny czy 6 września będzie mógł pojechać do Poznania – formularz zgłoszeniowy ma opcję zaznaczenia tego (i potwierdzenia zgłoszenia w późniejszym czasie)

Termin zgłoszeń mija 15 sierpnia 2015 r.

Chęć noclegu w przypadku korzystania z miejsc w akademiku DS Jowita należy zgłaszać do 30 lipca 2015 r. (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Witryna, pełen program i formularz zgłoszeniowy:
http://www.pta.edu.pl/zjazd37/spotkanie

Pełen tekst ogłoszenia jest dostępny na stronach:
http://www.pta.edu.pl/prasa/pta1506
http://www.urania.edu.pl/wiadomosci/spotkanie-wszystkich-polskich-organizacji-astronomicznych-astronautycznych-1706.html

Pytania, uwagi, komentarze, ewentualne propozycje odnośnie programu spotkania można nadsyłać na zjazd@pta.edu.pl albo zamieszczać na forum Uranii w wątku: http://www.urania.edu.pl/forum/showthread.php?tid=210

 

Leave a Comment

Scroll to Top