Publikacja na 100-lecie PTMA

Dostępna jest już nasza publikacja związania ze 100-leciem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

https://allegro.pl/oferta/100-lat-ptma-9725237029
https://allegro.pl/oferta/100-lat-ptma-9725360292

Sto lat istnienia Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii stwarza okazję do spojrzenia w przeszłość i zadumy nad historią organizacji, która rozpoczęła działalność u zarania odrodzonego w 1918 roku państwa polskiego. Patrzymy w przeszłość, aby w przyszłości lepiej służyć miłośnikom astronomii.
Wprawdzie PTMA nie jest jedynym tego rodzaju stowarzyszeniem w naszym kraju, ale jest najdłużej działającym, najliczniejszym i mogącym szczycić się największymi osiągnięciami.
Księga jubileuszowa, którą oddajemy w ręce czytelników, ma je ukazać w możliwie skondensowanej, zwięzłej i przejrzystej formie.
Pierwszy rozdział zatytułowany „Historia PTMA” jest ogólnym opisem dziejów Towarzystwa widzianych jakby z góry, z pozycji Zarządu Głównego, ale o zasadniczej aktywności i zaangażowaniu jego członków dowiemy się niejako od dołu, z zebranych w rozdziałach trzecim i czwartym opisów działalności i historii oddziałów terenowych oraz sekcji tematycznych PTMA.
Bogactwo i różnorodność zawartych tam informacji nie tylko dokumentują przeszłość, ale mogą być także, a może nawet przede wszystkim, są źródłem pomysłów i inspiracją do dalszych działań. Zdając sobie sprawę z tego, że fundamentem i podstawą aktywności naszego Towarzystwa jest miłośnik astronomii, czyli człowiek ogarnięty pasją i chęcią rozwijania swych zamiłowań, ukazujemy w rozdziale drugim sylwetki prezesów PTMA, jako przedstawicieli czy reprezentantów wielkiej rzeszy najbardziej oddanych Towarzystwu działaczy, bo przecież wszystkich – z oczywistych względów – nie jesteśmy w stanie tu zaprezentować. W ostatnim, piątym rozdziale przedstawiamy najważniejsze informacje o dzisiejszym stanie i strukturze PTMA.


Tytuł oryginalny: „100 lat Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii”
Autorzy tekstów: Wojciech Burzyński, Grzegorz Czepiczek, Tadeusz Figiel, Agata Gorwa, Zdzisław Górski, Aleksandra Gödel-Lannoy, Zofia Huppenthal, Remigiusz Jabłoński, Mieczysław Janusz Jagła, Zbigniew Jankowski, Grzegorz Kiełtyka, Wiesław Krajewski, Marek Ledwoń, Marian Legutko, Artur Leśniczek, Janusz Ławicki, Andrzej Marek Letkowski, Wacław Moskal, Agnieszka Nowak, Ryszard Rejment, Mikołaj Sabat, Ryszard Siwiec, Zbigniew Smagacz, Tadeusz Smela, Sebastian Soberski, Marek Substyk, Tomasz Ściężor, Małgorzata Śróbka-Kubiak, Janusz Wiland, Ireneusz Włodarczyk, Łukasz Wojtyniak i Marek Zawilski
Opracowanie redakcyjne: Krzysztof Ziołkowski
Skład i koloryzacja zdjęć historycznych: Marek Substyk
Okładka: Marek Substyk
Korekta: Wiesław Krajewski, Agnieszka Nowak
ISBN: 978-83-955493-2-8
Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, Kraków 2020
Format: 148×210 mm
Oprawa: miękka, kolor
Liczba stron: 176
Dystrybutor: AstroCD

Scroll to Top