Roczna prenumerata Uranii za 20 zł?

uraniaCzy jest to jeszcze możliwe? Mało kto wie, ale tak!
Urania-Postępy Astronomii  to najstarsze pismo o tematyce astronomicznej w kraju. Pierwszy numer wydano 1920 roku i od tego czasu z małymi przerwami doczekaliśmy prawie 780 numerów.
Głównym zamierzeniem Uranii-PA jest popularyzacja astronomii, informowanie o odkryciach, najbliższych zjawiskach. W Uranii znajdziemy poradniki, wyniki obserwacji, relacje ze spotkań i zlotów miłośników astronomii.
Warto też zauważyć, że w ostatnim czasie wzrosła ilość publikacji związanych z działaniem Oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Urania-PA to miejsce, w który są i będą prezentowane informacje o działalności PTMA.
Wydaje się oczywistym, że każdy członek PTMA powinien mieć dostęp do Uranii-PA.
Jak więc zaprenumerować Uranię-PA za tak symboliczną kwotę?
Co jest oczywiste należy być członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii lub Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.
Dokonując wpłaty składki rok 2015, zaznaczyć chęć zakupu prenumeraty Uranii-PA w specjalnej cenie z 50% rabatem, czyli w cenie 30 zł. Ponieważ jednak członkowie PTMA otrzymują jednocześnie rabat na składce PTMA w wysokości 10 zł, relatywnie cena za 6 numerów Uranii-PA wynosi: 20 zł.
Oczywiście tak zamówioną Uranię, odbierzemy w siedzibie Oddziału PTMA, a nie znajdziemy ją w skrzynce. Możemy jednak dopłacić 10 zł, aby to wydawca przysyłał nam co dwa miesiące nowy numer pod wskazany adres.
Zachęcamy do składania zamówień w Oddziałach PTMA na prenumeratę za rok 2015.
Marek Substyk

Leave a Comment

Scroll to Top