Wyniki wyborów PTMA Oddział Katowice

W dniu 23 lutego 2018 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Śląskiego im. Augusta Chełkowskiego przeprowadzono lokalne wybory Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Poprzedni Zarząd jeszcze podczas trwania jego kadencji na podstawie głosowania jednomyślnie dokonał skreślenia z listy osób, które nie posiadają opłaconych składek za lata ubiegłe. Następnie po przedstawieniu sprawozdania z działalności za lata 2014-2018 oraz dyskusji nad nim, ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium.

Wybór osób w nowym zarządzie został dokonany zgodnie z art. 23, § 1 i 2, Statutu Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, uchwalonym w dniu 23 kwietnia 2016 roku w Białymstoku.
Na nową kadencję wybrano następujący skład Zarządu Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

Prezesem został jednogłośnie Marek Substyk. W skład Zarządu Oddziału weszły następujące osoby: Amadeusz Miszuda, Aleksander Knapik, Piotr Chabior i Tomasz Bobrek. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został  Bartosz Wojczyński, a w jej skład weszli Jakub Kowarczyk i Tomasz Rać. Jerzy Krug, Grzegorz Czernecki i Grzegorz Knap są przedstawicielami sądu koleżeńskiego. Na podstawie wyników funkcję wiceprezesa otrzymał Amadeusz Miszuda i Aleksander Knapik. Sekretarzem został Piotr Chabior, skarbnikiem Tomasz Bobrek.

Warto dodać, że do wyłonienia wiceprezesa należało przeprowadzić dodatkowe głosowanie. W pierwszym głosowaniu Amadeusz Miszuda, Aleksander Knapik i Piotr Chabior otrzymali jednakową ilość głosów. Dopiero dodatkowe głosowanie wyłoniło dwóch wiceprezesów.

W kolejnym głosowaniu wyłoniliśmy osoby, które będą reprezentowały Oddział na Walnym Zjeździe Delegatów w Planetarium Śląskim w Chorzowie, który odbędzie się w 28 i 29 kwietnia 2018 roku. Katowicki Oddział będą reprezentować następujące osoby: Marek Substyk, Janusz Podleska, Tomasz Bobrek, Jakub Kowarczyk, Bartosz Wojczyński, Aleksander Knapik i Tomasz Rać. rezerwowanymi osobami na Walny Zjazd delegatów są: Amadeusz Miszuda oraz Karol Kucharski. Oddział Katowicki będzie więc reprezentować 7 osób. Rezerwowym reprezentantem jest Karol Iwan.

Zarząd PTMA Oddział Katowice na lata 2018-2022
Prezes:  Marek Substyk
Wiceprezes:  Amadeusz Miszuda
Wiceprezes:  Aleksander Knapik
Sekretarz:  Piotr Chabior
Skarbnik:  Tomasz Bobrek
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
:  Bartosz Wojczyński
Komisja rewizyjna:  Jakub Kowarczyk
Komisja rewizyjna:  Tomasz Rać
Sąd koleżeński:  Jerzy Krug
Sąd koleżeński:  Grzegorz Czernecki
Sąd koleżeński:  Grzegorz Knap

foto: Wojciech Dyduch

Leave a Comment

Scroll to Top