I Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Filmów Astronomicznych

ofafaMasz swój ciekawy film prezentujący interesujące zjawisko na niebie lub sposób popularyzacji astronomii w Polsce? Jeżeli zawiera głównie zagadnienia związane z astronomią, to organizowany przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Festiwal jest dla Ciebie.
Wyślij zgłoszenie oraz film i wygraj cenne nagrody.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii organizuje w dniach 6-8 listopada w Niepołomicach, I Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Filmów Astronomicznych.
W Festiwalu może brać udział każda osoba, która w sposób amatorski wykona lub wykonała krótki, maksymalnie 10-minutowy film o tematyce astronomicznej.
Głównymi kryteriami oceny filmów będą walory naukowo-dydaktyczne, oryginalność, jak również estetyka i jakość wykonania.
W głównym dniu festiwalowym zaprezentowane zostaną wszystkie wybrane filmy festiwalowe, a jury wybierze najlepsze trzy prace, ogłaszając zwycięzcę oraz wybierając dwa kolejne miejsca. Dodatkowo trzy filmy otrzymają wyróżnienia, a każdy z zaproszonych gości pamiątkowy dyplom.
Organizator zapewnia uczestnikom festiwalu bezpłatne miejsca noclegowe na terenie Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
Festiwal to również świetna okazja do poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach, wymiany doświadczeń zarówno sprzętowych jaki i programowych. Daje on możliwość organizowania w przyszłości grup, tworzących ciekawe produkcje, poznawania unikalnych technik montażu, doskonalenia swojego warsztatu.
Zapraszamy do udziału.
Szczegóły na festiwalowej stronie: https://ptma.pl/ofafa-2015/
Wyniki I Festiwalu Wyniki I Festiwalu


regulaminRegulamin festiwalu p.t. „Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Filmów Astronomicznych”

 1. Organizatorem festiwalu jest
  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii,
  ul. Miodowa 13a/35, 31-055 Kraków,
  NIP: 676-11-27-349, KRS: 0000065916, Regon: 000804046,
  e-mail: festiwal@ptma.pl, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Przegląd organizowany jest w Niepołomicach, w dniach
  od 6 do 8 listopada 2015 roku.
 3. Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Filmów Astronomicznych, zwany dalej „Festiwalem” jest przeglądem filmowej twórczości amatorskiej. Uczestnicy Festiwalu nie mogą profesjonalnie zajmować się produkcją filmową, telewizyjną, czy scenariuszową. Uczestnik Festiwalu nie może również korzystać z pomocy profesjonalistów.
 4. Głównym celem Festiwalu jest promowanie tematyki astronomicznej.
 5. W Festiwalu może brać udział każda osoba, również spoza szeregów Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
 6. Głównymi kryteriami oceny filmów będą walory naukowo-dydaktyczne nadesłanych pracy, oryginalność, jak również estetyka i jakość wykonania.
 7. Maksymalna ilość wysłanych prac przez jednego uczestnika wynosi 3 (trzy). Uczestnik nie może uczestniczyć w innych grupach związanych z tworzeniem filmu.
 8. Udział w Festiwalu mogą wziąć twórcy filmów, w których głównym motywem są zagadnienia związane z astronomią i ciekawymi zjawiskami na niebie. Filmy powinny posiadać walory artystyczne oraz edukacyjne.
 9. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Festiwalu jest przesłanie zgłoszenia poprzez prawidłowo wypełniony formularz dostępny na stronie https://ptma.pl/ofafa-2015/ i przesłany w terminie do 30 września 2015 roku. Formularze przesłane po terminie i filmy w nich zgłoszone nie zostaną dopuszczone do Festiwalu. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do 31 października 2015. Dla każdej z prac (jeśli jest ich więcej) należy wypisać osobny formularz zgłoszeniowy.
 10. Uczestnik festiwalu, który zostanie zaproszony na Festiwal do Niepołomic, ma zagwarantowane bezpłatne miejsce w Festiwalu wraz z noclegiem na terenie Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego. Zaproszony uczestnik nie ponosi kosztów wyżywienia, transportu (dojazdu i powrotu).
  (dojazd samochodem: na podstawie faktur VAT za paliwo wystawionych na
  Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
  ul. Miodowa 13a/35
  31-055 Kraków
  NIP: 676-11-27-349,
  dojazd pociągiem: na podstawie biletów kolejowych)
 11. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać: tytuł filmu, rok produkcji, imię i nazwisko twórcy filmu, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail, opis sprzętu użytego do realizacji filmu, data urodzenia twórcy filmu, czas trwania w sekundach, nazwisko reżysera, scenarzysty, autora zdjęć, autora muzyki.
  W przypadku korzystania z bezpłatnych materiałów zgromadzonych w sieci, należy podać ich źródło.
 12. Na podany w formularzu przez twórcę adres e-mail, organizator wysyła drogą elektroniczną (e-mail) adres serwera ftp, na który uczestnik zobowiązuje się wysłać plik. Organizator po otrzymaniu pliku, usuwa go z serwera ftp. Wgrywany plik musi posiadać odpowiednią nawę w schemacie tytuł_nazwisko. Prosimy nie używać polskich znaków diakrytycznych w nazwie pliku. Plik należy wgrać w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania adresu serwera ftp.
 13. Alternatywną metodą udostępnienia filmu Organizatorom festiwalu jest wgranie go na takie serwisy na YouTube czy Vimeo (należy przesyłać organizatorowi prywatny link do filmu). Organizator we własnym zakresie pobierze z serwisów wymagany film w najwyższej możliwej jakości. Uwaga: serwisy takie kompresują po przesłaniu wszystkie filmy, co może obniżyć ich jakość.
 14. Uaktualnienie o nowszą wersję filmu jest możliwe do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, przy czym kolejny wgrywany film na serwer powinien mieć nazwę w schemacie tytuł_nazwisko_2 i ewentualnie z każdą kolejną cyfrą, oznaczającą wersję pliku. W przypadku uaktualnienia poprzez YouTube czy Vimeo, należy poinformować organizatora o tym fakcie, wysyłając odpowiedniego e-maila.
 15. Do festiwalu można zgłaszać filmy krótkometrażowe o długości do 600 sekund (10 minut) w dowolnym formacie filmowym i dowolnym kodeku. Zalecamy takie formaty jak:
  – m2ts (format zapisu filmów HD przez kamery AVCHD);
  – mkv (tzw. Matroska);
  – mov (technologia multimedialna rozwijana przez firmę Apple);
  – mp4 (MPEG-4 Part 14);
  – mpg (MPEG) – format video obsługujący kodowanie MPEG-1 oraz MPEG-2;
  – ts (Transport Stream);
  – wmv (Windows Media Video).
  Dane techniczne:
  – przesłany plik video powinien zawierać ścieżkę obrazu i dźwięk, rozdzielczość filmu nie powinna być mniejsza niż 720×576, natomiast maksymalnie może wynosić 1920×1080 (FullHD);
  – film może zwierać więcej ścieżek dźwiękowych (np. 5.1);
  – zalecane proporcje obrazu powinny wynosić 16:9. Organizator przyjmie jednak filmy w każdym formatów jak 4:3, 3:2, 16:10, 1.85:1, 2.39:1. Maksymalny współczynnik proporcji wynosi: 2.39:1;
  – przepływność, czyli tzw. bitrate, nie powinna być większa niż 30Mbps;
  – minimalna liczba klatek na sekundę 24 – maksymalnie 50;
  – jako tryb rejestracji zalecamy tryb progresywny „p”. Tryb z przeplotem „i”, może obniżyć jakoś zgłaszanego filmu.
 16. Organizator nie będzie modyfikował zgłaszanego filmu pod jakimkolwiek względem technicznym, chyba że za zgodą i na wniosek zgłaszającego, na postawie osobnych ustaleń, związanych z dostosowaniem filmu do projekcji kinowej.
 17. Jury wybierze 6 najlepszych filmów, ogłaszając następujące miejsca: I miejsce – nagroda główna, nagrody za II i III miejsce oraz trzy wyróżnienia.
  Każdy z uczestników otrzyma również pamiątkowy dyplom.
 18. Nagrody w Festiwalu zapewnia Organizator oraz sponsorzy.
 19. Uczestnikiem zgłaszającym się do Festiwalu może być jedna osoba lub grupa osób. W przypadku zgłoszenia filmu przez grupę osób, należy wyłonić przedstawiciela, który wypełni zgłoszenie, podając swoje dane. Przedstawiciel będzie też reprezentować grupę osób na Festiwalu.
 20. Film zgłoszony do Festiwalu staje się własnością Organizatora. Zgłaszający nie może rościć sobie żadnego wynagrodzenia z tytułu pozostawienia filmu w archiwum Organizatora.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Festiwalu filmów o niskiej jakości technicznej, a także naruszających prawo lub dobre obyczaje oraz godność człowieka.
 22. Zgłaszający zgadza się na wielokrotną projekcje zgłoszonego przez siebie filmu podczas Festiwalu oraz w innych wydarzeniach mieszczących się w programie Festiwalu.
 23. Zgłaszający zgadza się na wykorzystywanie fragmentów zgłoszonego przez siebie filmu w materiałach lub programach relacjonujących, bądź promujących Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Filmów Astronomicznych w trakcie trwania oraz po zakończeniu Festiwalu.
 24. Zgłaszający zaświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie do zgłaszanych prac, oraz że zgłoszenie nie narusza praw majątkowych i autorskich innych osób, w tym także innych twórców filmów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa wynikającego z nieuprawnionego zgłoszenia filmu do Festiwalu.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 26. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

  formularz[si-contact-form form=’1′]


   

Dodaj komentarz

Scroll to Top