Nie żyje Henryk Butkiewicz

22 marca 2018 r. zmarł w wieku 94 lat inż. Henryk Butkiewicz.
Wieloletni członek PTMA.
Weteran II wojny światowej, płk. w stanie spoczynku.

Henryk Butkiewicz miał duże zasługi na polu działalności PTMA. W latach 1990 – 2017 był wielokrotnie wybierany na prezesa Oddziału PTMA w Zielonej Górze. W 1990 r jako prezes praktycznie reaktywował Oddział zwiększając wielokrotnie liczbę członków, także z innych miast województwa, przy czym wydatnie zwiększyła się liczba młodzieży.
Jego myślą przewodnią było propagowanie wiedzy astronomicznej w jak najszerszych kręgach społeczeństwa bez względu na wiek, zawód i wykształcenie. Taki też był podstawowy cel statutowy uchwalany na Walnych Zebraniach Oddziału.
Znakomity organizator, wyjątkowo wytrwały w realizacji postawionych zadań. Obdarzony wrodzoną zdolnością przekonywania, wysoką kulturą osobistą i pogodnym usposobieniem z łatwością zyskiwał zwolenników do realizacji działań zarówno pośród członków Oddziału jak i instytucji z którymi współpracował.


Popularyzację astronomii prowadził w ścisłej współpracy z naukowcami Uniwersytetu Zielonogórskiego. Cieszył się szczególnym uznaniem dyrektora Instytutu Astronomii UZ prof. Janusza Gila. Organizował wykłady pracowników naukowych dla członków Oddziału, młodzieży szkolnej i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Sam również prowadził wykłady i prelekcje dla młodzieży szkolnej.
W celu poprawy wyposażenia Oddziału w sprzęt astronomiczny wykorzystywał swoje kontakty organizując nieodpłatne przejęcia sprzętu optycznego z jednostek W.P. Pozwoliło to na samodzielne wykonywanie instrumentów astronomicznych, zarówno przez zaawansowanych członków PTMA jak i wstępującej do Oddziału młodzieży, zwiększając jej zainteresowanie i praktyczne umiejętności. Duża część pozyskanych elementów optycznych została przekazana także do innych oddziałów PTMA.
Szczególnymi względami Henryka Butkiewicza cieszyły się pokazy nieba. Pokazy organizowane były zarówno samodzielnie przez członków Oddziału dla szkół i środowisk lokalnych jak i na dużą skalę w ramach współpracy z UZ (Dni Nauki, pikniki astronomiczne), Biblioteką Wojewódzką, Centrum Nauki (Planetarium), Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury. Dzięki tym działaniom tysiące uczestników mogły zapoznać się z astronomią, a prezes i PTMA zyskali wielu przyjaciół.
Wielokrotnie udzielał wywiadów dla lokalnej prasy, radia i telewizji związanych z występującymi aktualnie zjawiskami astronomicznymi i działalnością Oddziału.
Za swoje zasługi na Walnym Zjeździe PTMA w Białymstoku w 2014r. Henryk Butkiewicz został odznaczony Złotą Odznaką PTMA.

Leave a Comment

Scroll to Top