Międzynarodowy konkurs Astronomia Art

Planetarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział im. ks. Bonawentury Metlera w Częstochowie wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie ogłaszają Międzynarodowy konkurs „Astronomia Art”.

Jest to konkurs dla uczniów i młodzieży szkół podstawowych, liceów, techników. Na konkurs można nadsyłać prace plastyczne, fotograficzne związane z astronomią. Max. rozmiar prac plastycznych musi zmieścić się w sześcianie o boku 70 cm. Fotografie w rozmiarach: 30×30, 30×40, 30×45 cm. Prace muszą być trwale opisane: imieniem, nazwiskiem, klasą (np. kl. Va), nazwą szkoły z adresem pocztowym w tym poczty elektronicznej. (szczegóły zamieszczone są poniżej w regulaminie)
Nadesłane prace przechodzą na własność Planetarium WNŚPiT UJD i mogą być prezentowane w dowolnym miejscu i czasie. Organizatorzy nie zwracają kosztów przesyłki.
Dane osobowe będą przetwarzane tylko na potrzeby konkursu i wystawy pokonkursowej. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Waszyngtona 4/18, 42-200 Częstochowa

Konkurs jest objęty honorowym patronatem przez: JM Rektor Uniwesytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Annę Wypych-Gawrońską.

Organizatorami konkursu są: Planetarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział im. ks. Bonawentury Metlera w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. „Zdobywców Przestworzy” w Częstochowie.

Koordynatorem konkursu jest mgr inż. Marek Nowak (Planetarium Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD) Tel 533 946 576, m.nowak@ujd.edu.pl

Termin nadsyłania prac konkursowych do dnia 29 Października 2021 r. do godz. 15:00 na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. „Zdobywców Przestworzy” w Częstochowie ul. Księżycowa 6, 42-211 Częstochowa z dopiskiem konkurs „Astronomia Art”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca listopada br.
W skład komisji konkursowej wejdą organizatorzy, którzy mają prawo zaprosić do komisji artystę(ów) plastyka(ów) dla pełniejszej oceny nadesłanych prac.

Rozdanie nastąpi nagród do 31 stycznia 2022r. Dokładny termin i miejsce rozdania nagród zostanie przekazane do szkół laureatów lub nagrody zostaną rozesłane do szkół celem przekazania laureatom.

Fundatorami nagród są: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii w Krakowie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. „Zdobywców Przestworzy” w Częstochowie.

Więcej informacji

Scroll to Top