Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii odznaczone Medalem Zonna

13 września 2021 roku Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii zostało odznaczone Medalem Włodzimierza Zonna. Uroczystość miała miejsce podczas XL Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Szczecinie. Medal i List gratulacyjny w imieniu PTMA odebrali: Mieczysław Janusz Jagła – Prezes PTMA, Agnieszka Nowak – Prezes PTMA Kraków, Danuta Tomaszewska – PTMA Wraszawa oraz Wojciech Burzyński – Prezes PTMA Białystok.Nagrodę i Medal im. Włodzimierza Zonna „Za popularyzację wiedzy o Wszechświecie” przyznaje co dwa lata Jury powołane przez Zarząd PTA. Na lata 2020-2021 powołano następujące Jury: przewodniczący: Maciej Mikołajewski (Wiceprezes PTA, z urzędu), Waldemar Ogłoza, Jacek Szubiakowski (PTA), Sebastian Soberski, Zofia Huppenthal (PTMA).

Opracowanie:
Agnieszka Nowak

Scroll to Top