Zebranie Zarządu i Prezesów Oddziałów

W bieżącym roku Oddział PTMA w Lublinie będzie obchodził pięćdziesięcioleci swojego istnienia. Ze wstępnych ustaleń z Prezesem Wiesławem Krajewskim uzgodniliśmy termin uroczystości na dzień 22.04.2017 r.
W związku z tym, że art. 16 statutu stanowi: „W latach, w których nie odbywa się Walny Zjazd Delegatów, Zarząd Główny powinien zorganizować Konferencję Prezesów Oddziałów” proponujemy, aby tego dnia zorganizować również zebranie Zarządu Głównego oraz Konferencję Prezesów w Lublinie.
Proponuję następujący porządek naszego spotkania:

11:00 – posiedzenie ZG oceniające prace w roku 2016 i plan pracy na najbliższy okres (dot. członków ZG i komisji rewizyjnej),
12:00 – rozpoczęcie uroczystości jubileuszowych Oddziału Lubelskiego PTMA. Wystąpienie prezesa Wiesława Krajewskiego, historia Oddziału, stan aktualny i perspektywy na przyszłość,
13:00 – przerwa kawowa,
13:30 – podsumowanie pracy ZG za rok 2016, wystąpienia prezesów Oddziałów, krótkie sprawozdania i plany na rok 2017,
15:00 – uroczysty obiad

Zapraszam wszystkich członków ZG, Komisji Rewizyjnej, prezesów wszystkich Oddziałów PTMA oraz członków Oddziału Lubelskiego. Szczegółowy program oraz miejsce spotkania zostaną przesłane drogą mailową w terminie późniejszym.

Mieczysław Janusz Jagła
Prezes ZG PTMA

Leave a Comment

Scroll to Top