Astrofotografia

Astrofotografia – pierwsze kroki w fotografowaniu nieba

Astrofotografia – pierwsze kroki w fotografowaniu nieba, to kompleksowa praktyczna książka wyjaśniająca podstawy wykonywania zdjęć nieba. Została napisana dla osób, które nigdy nie fotografowały nocnego nieba, oraz dla miłośników astronomii, którzy stawiają już pierwsze kroki w astrofotografii. Znajdziemy w niej objaśnienia podstawowych zagadnień związanych z fotografowaniem obiektów mgławicowych, planet, komet, Słońca, Księżyca czy też zaćmień. […]

Astrofotografia – pierwsze kroki w fotografowaniu nieba Read More »

Kolorowy Księżyc Bartosza

Bartosz Wojczyński, członek Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, połączył 32 tysiące zdjęć w jedno przepiękne kolorowe zdjęcie jakiego dawno nikt nie zrobił. Znając Bartka osobiście, wiedziałem że co pewien czas przychodzą mu do głowy fajne i szalone zarazem pomysły. Jak inaczej nazwać pomysł tworzenia startrails’a w obserwatorium na Teneryfie przez 6 godzin? Myślałem, że

Kolorowy Księżyc Bartosza Read More »

Siódma edycja konkursu Astronomiczne zdjęcie roku 2015

Fo­to­gra­fo­wie z ca­łe­go świa­ta wy­sy­ła­ją swoje zdję­cia na kon­kurs ogło­szo­ny przez Royal Ob­se­rva­to­ry Gre­en­wich. W siód­mej edy­cji Astro­no­my Pho­to­gra­pher of the Year 2015 (Astro­no­micz­ne zdję­cia roku 2015) można wy­grać 2,5 tys. fun­tów. Ter­min zgło­szeń upły­wa 16 kwiet­nia. W tym roku ogłoszono po raz pierwszy aż 8 kategorii: Zorza polarna, Widok nieba, Ludzie i Kosmos, Nasze

Siódma edycja konkursu Astronomiczne zdjęcie roku 2015 Read More »

Scroll to Top