Siódma edycja konkursu Astronomiczne zdjęcie roku 2015

rmgapy652x240aFo­to­gra­fo­wie z ca­łe­go świa­ta wy­sy­ła­ją swoje zdję­cia na kon­kurs ogło­szo­ny przez Royal Ob­se­rva­to­ry Gre­en­wich. W siód­mej edy­cji Astro­no­my Pho­to­gra­pher of the Year 2015 (Astro­no­micz­ne zdję­cia roku 2015) można wy­grać 2,5 tys. fun­tów. Ter­min zgło­szeń upły­wa 16 kwiet­nia.
W tym roku ogłoszono po raz pierwszy aż 8 kategorii: Zorza polarna, Widok nieba, Ludzie i Kosmos, Nasze Słońce, Nasz Księżyc, Planety, komety i planetoidy, Gwiazdy i mgławice, Galaktyki. Będą również dwie nagrody specjalne: za najlepszy debiut i zdjęcia wykonane zdalnie sterowanym teleskopem.
Najpiękniejsze i najbardziej spektakularne zdjęcia Kosmosu zarejestrowane przez astrofotografów zostaną wystawione w londyńskim Royal Observatory Greenwich.
Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne w ciągu 6-8 tygodni od ceremonii ich wręczenia, która odbędzie się 17 września 2015. Najpiękniejsze zdjęcia zostaną również zaprezentowane w corocznej edycji albumu.
Źródło: onet.pl
Szczegóły na: http://www.rmg.co.uk/whats-on/exhibitions/astronomy-photographer-of-the-year

Leave a Comment

Scroll to Top