II Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Filmów Astronomicznych

Masz swój ciekawy film prezentujący interesujące zjawisko na niebie lub sposób popularyzacji astronomii w Polsce? Jeżeli zawiera głównie zagadnienia związane z astronomią, to organizowany przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Festiwal jest dla Ciebie.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii organizuje w dniach 18-20 listopada w Niepołomicach, II Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Filmów Astronomicznych.

W Festiwalu może brać udział każda osoba, która w sposób amatorski wykona lub wykonała krótki, maksymalnie 15-minutowy film o tematyce astronomicznej.

Głównymi kryteriami oceny filmów będą walory naukowo-dydaktyczne, oryginalność, jak również estetyka i jakość wykonania.

W głównym dniu festiwalowym zaprezentowane zostaną wszystkie wybrane filmy festiwalowe, a jury wybierze najlepsze trzy prace w dwóch kategoriach filmu astronomicznego i timelapse, ogłaszając zwycięzcę oraz wybierając dwa kolejne miejsca. Dodatkowo trzy filmy otrzymają wyróżnienia, a każdy z zaproszonych gości pamiątkowy dyplom.

Organizator zapewnia uczestnikom festiwalu bezpłatne miejsca noclegowe oraz posiłki

Festiwal to również świetna okazja do poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach, wymiany doświadczeń zarówno sprzętowych jaki i programowych. Daje on możliwość organizowania w przyszłości grup, tworzących ciekawe produkcje, poznawania unikalnych technik montażu, doskonalenia swojego warsztatu.

Program festiwalu


Regulamin festiwalu p.t. „II Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Filmów Astronomicznych” (OFAFA 2016)

 1. Organizatorem festiwalu jest Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, ul. Miodowa 13a/35, 31-055 Kraków, NIP: 676-11-27-349, KRS: 0000065916, Regon: 000804046, e-mail: zarzad@ptma.pl, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. II Ogólnopolski Festiwal Filmów Astronomicznych, zwany dalej „Festiwalem” jest przeglądem filmowej twórczości amatorskiej o tematyce astronomicznej. Uczestnicy Festiwalu nie mogą profesjonalnie zajmować się produkcją filmową, telewizyjną czy scenariuszową. Uczestnik Festiwalu nie może również korzystać z pomocy profesjonalistów.
 3. Festiwal organizowany jest w Niepołomicach, w dniach od 18 do 20 listopada 2016 roku.
 4. Głównym celem Festiwalu jest promowanie i popularyzacja tematyki astronomicznej. Udział w Festiwalu mogą wziąć twórcy filmów, w których głównym motywem są zagadnienia związane z astronomią i ciekawymi zjawiskami na niebie. Filmy powinny posiadać walory artystyczne oraz edukacyjne. Niemniej Jury oceni również oryginalność, jak również estetykę i jakość wykonania.
 5. W Festiwalu może brać udział każda osoba, również nie będąca członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
 6. Maksymalna ilość wysłanych prac przez jednego uczestnika wynosi 3 (trzy). Uczestnik nie może brać udziału w innych grupach związanych z tworzeniem filmu, jeśli przesyła filmy w sposób indywidualny. W przypadku nadesłania dużej ilości filmów, Organizator ma prawo do wyboru mniejszej ilości prac po kontakcie z autorem.
 7. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Festiwalu jest przesłanie zgłoszenia poprzez prawidłowo wypełniony formularz dostępny na stronie http://goo.gl/forms/qHCBTdMf2pLX4NSl1 i przesłany w terminie do 15 listopada 2016 roku (włącznie). Formularze przesłane po terminie i filmy w nich zgłoszone nie zostaną dopuszczone do Festiwalu. Dla każdej z prac (jeżeli jest ich więcej) należy wypisać osobny formularz zgłoszeniowy.
 8. Uczestnik Festiwalu, który zostanie zaproszony do Niepołomic, ma zagwarantowane bezpłatne noclegi, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu. Uczestnicy, którzy nie zdecydują się na przyjazd na Festiwal, również biorą w nim udział.
 9. Zaproszenie do uczestnika wyślemy drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub drogą pocztową. Każdy z uczestników proszony będzie o potwierdzenie osobistego udziału w Festiwalu.
 10. W przypadku korzystania podczas montażu filmów z bezpłatnych materiałów zgromadzonych w Internecie, należy podać ich źródło.
 11. Po wypisaniu formularza należy wysłać na adres ftp plik z pracą. Organizator, po otrzymaniu pliku usuwa go z serwera ftp. Wgrywany plik musi posiadać odpowiednią nawę w schemacie tytuł_nazwisko. Prosimy nie używać polskich znaków diakrytycznych w nazwie pliku. Plik należy wgrać w ciągu 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia.
  Serwer FTP:
  nazwa hosta (port): ftp.ptma.netstrefa.pl
  użytkownik: ptma@ptma.pl
  hasło: ptmaptma
 12. Alternatywną metodą udostępnienia filmu Organizatorom festiwalu jest wgranie go na takie serwisy jak YouTube czy Vimeo (należy przesyłać organizatorowi link do filmu). Organizator we własnym zakresie pobierze z serwisów wymagany film w najwyższej możliwej jakości. Uwaga: serwisy takie kompresują po przesłaniu wszystkie filmy, co może obniżyć ich jakość.
 13. Uaktualnienie o nowszą wersję filmu jest możliwe do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, przy czym kolejny wgrywany film na serwer powinien mieć nazwę w schemacie tytuł_nazwisko_2 i ewentualnie z każdą kolejną cyfrą, oznaczającą wersję pliku. W przypadku uaktualnienia poprzez YouTube czy Vimeo, należy poinformować organizatora o tym fakcie, wysyłając odpowiedniego e-maila.
 14. Uaktualnienie elektroniczne możliwe jest również do dnia 15 listopada 2016 roku (włącznie).
 15. W przypadku niemożliwości wysłania filmu drogą elektroniczną można przesłać film na adres organizatora do dnia 10 listopada (liczy się data dostarczenia filmu). Wysyłany w ten sposób film lub filmy należy nagrać na płycie lub płytach CD/DVD lub pendrive, który zostanie zwrócony autorowi w dniach festiwalu.
  Nie ma możliwości dostarczenia filmu bezpośrednio na konkurs w dniu jego rozpoczęcia.
 16. Do festiwalu można zgłaszać filmy krótkometrażowe o długości do 900 sekund (15 minut), w dowolnym formacie filmowym i dowolnym kodeku. Zalecamy takie formaty, jak: H264/H265/MP4/MKV.
 17. Dane techniczne: przesłany plik video powinien zawierać ścieżkę obrazu i dźwięk, rozdzielczość filmu nie powinna być mniejsza niż 720×576, natomiast maksymalnie może wynosić 3840×2160 (UHD, 4K), film może zwierać więcej ścieżek dźwiękowych (np. 7.1), zalecane proporcje obrazu powinny wynosić 16:9. Organizator przyjmie jednak filmy w każdym z formatów, takich jak 4:3, 3:2, 16:9, 1.85:1, 2.39:1. Maksymalny współczynnik proporcji wynosi: 2.39:1, przepływność, czyli tzw. bitrate, nie powinna być większa niż 80Mbps (UHD, 4K) i 30Mbps (FullHD), minimalna liczba klatek na sekundę: 24, maksymalnie 60.
 18. Odtwarzanie na festiwalu odbędzie się z maksymalną jakością możliwości technicznych organizatora.
 19. Organizator nie będzie modyfikował zgłaszanego filmu pod jakimkolwiek względem technicznym, chyba że za zgodą i na wniosek zgłaszającego, na postawie osobnych ustaleń związanych z dostosowaniem filmu do projekcji kinowej. Do filmu może zostać dołączone na początku i końcu logo konkursu.
 20. Jury wybierze 6 najlepszych filmów w dwóch kategoriach (astronomicznej i timelapse), ogłaszając następujące miejsca: I miejsce – nagroda główna, nagrody za II i III miejsce oraz trzy wyróżnienia. Każdy z uczestników otrzyma również pamiątkowy dyplom. Nagrody w Festiwalu zapewnia Organizator oraz sponsorzy.
 21. Uczestnikiem zgłaszającym się do Festiwalu może być jedna osoba lub grupa osób. W przypadku zgłoszenia filmu przez grupę osób, należy wyłonić przedstawiciela, który wypełni zgłoszenie, podając swoje dane. Przedstawiciel będzie też reprezentować grupę osób na Festiwalu.
 22. W konkursie można prezentować również filmy pozakonkursowe związane z tematyką astronomiczną. Organizator zastrzega sobie możliwość prezentacji filmów reklamowych sponsorów.
 23. Zgłaszający nie może rościć sobie żadnego wynagrodzenia z tytułu pozostawienia filmu w archiwum Organizatora.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Festiwalu filmów o niskiej jakości technicznej czy też merytorycznej, a także naruszających prawo lub dobre obyczaje oraz godność człowieka.
 25. Zgłaszający zgadza się na wielokrotną projekcje zgłoszonego przez siebie filmu podczas Festiwalu oraz w innych wydarzeniach mieszczących się w programie Festiwalu.
 26. Zgłaszający zgadza się na wykorzystywanie zgłoszonego przez siebie filmu w materiałach lub programach relacjonujących bądź promujących Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Filmów Astronomicznych w trakcie trwania oraz po zakończeniu Festiwalu.
 27. Zgłaszający zaświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie do zgłaszanych prac oraz że zgłoszenie nie narusza praw majątkowych i autorskich innych osób, w tym także innych twórców filmów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa wynikające z nieuprawnionego zgłoszenia filmu do Festiwalu.
 28. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 29. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Leave a Comment

Scroll to Top