Konferencja w CBK PAN pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej

conferenceKonferencja „Astronomia i badania kosmiczne w edukacji”, która odbędzie się w sobotę 8 listopada br. w Centrum Badań Kosmicznych PAN, uzyskała honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej.

Konferencja „Astronomia i badania kosmiczne w edukacji” skierowana jest do astronomów i popularyzatorów astronomii, nauczycieli przedmiotów ścisłych, edukatorów i wszystkich entuzjastów Kosmosu. Za jej organizacją stoją dwie szacowne instytucje, z których jedna swoje początki wiąże z pojawieniem się w roku 1919 komety periodycznej Brorsena-Metcalfa (PTMA), a druga już  ponad 35 lat prowadzi badania kosmosu (CBK PAN).
Konferencja „Astronomia i badania kosmiczne w edukacji” cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Liczba osób pragnących wziąć udział w wydarzeniu przerosła znacznie oczekiwania organizatorów. Pomimo tego, że trzy tygodnie temu została zakończona rejestracja uczestników, wciąż zgłaszają się kolejne osoby chcące wziąć udział w tym wydarzeniu. Organizatorzy są zmuszeni odmawiać kolejnym chętnym z powodu braku miejsc.
Konferencja „Astronomia i badania kosmiczne w edukacji” odbędzie się już w najbliższą sobotę pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
W czasie seminarium będzie możliwość zakupienia książek dr Tomasza Rożka z autografem autora. Dla zainteresowanych będą do kupienia książki: „Nauka – to lubię. Od ziarnka piasku do gwiazd” oraz najnowsza „Kosmos”. Natomiast dla największych fanów autor przygotował 2-3 egzemplarze swojej pierwszej książki „Nauka po prostu. Wywiady z wybitnymi”, która była najlepszą książką popularno-naukową w sezonie wydawniczym 2010/2011.

W czasie konferencji zostanie też zaprezentowana książka Roberta Szaja i Przemysława Rudzia pt. „Wszechświat dla wszystkich. Podstawy astronomii i astrofizyki”. Jest to  pierwszy wydany w tak dużym nakładzie podręcznik dla osób niewidomych i niedowidzących, który prezentuje najciekawsze zagadnienia związane z badaniami kosmosu. Książka została napisana tekstem powiększonym oraz w języku Braille`a. Już od listopada br. będzie dostępna w bibliotekach i ośrodkach dla niewidomych. Publikacja została zrealizowana przez Fundację Nicolaus Copernicus dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Paweł Z. Grochowalski
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Komitet Organizacyjny Konferencji

Kilka słów o organizatorach

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) ma długoletnią historię i wiele znanych nazwisk spośród astronomów, którzy byli członkami Towarzystwa, choćby  Bohdan Paczyński czy Aleksander Wolszczan. Członkiem PTMA może być każda chętna osoba, niezależnie od wieku czy wykształcenia, która zadurzyła się w astronomii. Celem Towarzystwa jest uprawianie i szerzenie w społeczeństwie wiedzy o Wszechświecie przez zjednoczenie osób pracujących na polu astronomii i nauk pokrewnych oraz interesowanie się tymi dziedzinami wiedzy, zaznajamianie członków Towarzystwa z najnowszymi postępami wiedzy astronomicznej i nauk pokrewnych oraz pobudzanie do własnych badań oraz popularyzację wiedzy astronomicznej wśród najszerszych sfer społeczeństwa, a w szczególności wśród młodzieży.

Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN) to interdyscyplinarny instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, który wystartował 1 kwietnia 1977 r. Prowadzi on za pomocą eksperymentów kosmicznych badania w zakresie fizyki bliskiej przestrzeni kosmicznej, w tym badania Słońca, planet i małych ciał Układu Słonecznego oraz geodynamiki i geodezji planetarnej, a także prace badawczo-rozwojowe w zakresie technologii satelitarnych i technik kosmicznych dla badań Ziemi. CBK PAN brało udział w najbardziej prestiżowych międzynarodowych misjach kosmicznych: CASSINI (badania Saturna i jego księżyca, Tytana), INTEGRAL (kosmiczne laboratorium wysokich energii), MARS EXPRESS (orbiter marsjański) czy ROSETTA (misja do komety). W Centrum zbudowano ok. 70 przyrządów, które zostały wyniesione w przestrzeń kosmiczną na pokładach satelitów i sond międzyplanetarnych.
W strukturze Centrum znajdują się także oddziały poza Warszawą, czyli Zakład Fizyki Słońca we Wrocławiu, Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borowcu pod Poznaniem oraz Ośrodek Naukowy Badań Kosmicznych na Zamku Książ w Wałbrzychu.
CBK PAN bardzo aktywnie uczestniczy w popularyzacji wiedzy o kosmosie, m.in. bierze udział piknikach i festiwalach naukowych, prowadzi odczyty, warsztaty i konkursy o tematyce kosmicznej dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji na temat CBK PAN można znaleźć:
http://www.cbk.waw.pl/http://press.cbk.waw.pl/
Projekt BRITE-PL: http://www.brite-pl.pl/
Zespół Obserwacji Ziemi (ZOZ) http://zoz.cbk.waw.pl/index.php/pl/
Pracownia Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii: http://ssdp.cbk.waw.pl
Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borowcu:  http://www.cbk.poznan.pl/
Zakład Fizyki Słońca: http://www.cbk.pan.wroc.pl/https://www.facebook.com/CentrumBadanKosmicznychPAN?ref=bookmarks

35 lat Centrum Badań Kosmicznych PAN

[embedyt]http://www.youtube.com/watch?v=84eES9Cq9X4[/embedyt]

Scroll to Top