II Międzynarodowa Konferencja na temat Środowiskowego i Astronomicznego Zanieczyszczenia Światłem

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
oraz
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach

zapraszają na

II Międzynarodową Konferencję
na temat
Środowiskowego i Astronomicznego Zanieczyszczenia Światłem

2nd International Conference
on
Environmental and Astronomical Light Pollution

EALPO 2022
Kraków, 2-4 września 2022

Konferencje EALPO są międzynarodowym rozszerzeniem Ogólnopolskich Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem (OKZŚ). Konferencje OKZŚ początkowo odbywały się corocznie (2013 – Warszawa, 2014 – Wrocław, 2015 – Kraków, 2016 – Rzeszów, 2017 – Warszawa). Począwszy od 2019 roku konferencje krajowe i międzynarodowe organizowane są naprzemiennie, w cyklu dwuletnim: 2019 – konferencja EALPO w Krakowie, 2021 – konferencja OKZŚ w Łodzi.

Konferencja EALPO 2022 poświęcona jest problemowi zanieczyszczenia środowiska światłem (ang. light pollution), określonemu jako:
• uciążliwe oddziaływanie sztucznego oświetlenia, spowodowane nadmiernym lub nieumiejętnym jego użyciem,
• każdy negatywny wpływ sztucznego oświetlenia, tj. olśnienie, naruszenie granicy, nadmiar światła, pogorszenie widoczności, łuna świetlna i marnotrawstwo energii,
• zmiana poziomu oświetlenia w środowisku zewnętrznym pod wpływem sztucznego źródła światła,
• wprowadzenie przez człowieka (bezpośrednio lub pośrednio) sztucznego światła do środowiska.

Celem Konferencji jest przedstawienie problemu zanieczyszczenia światłem w ujęciu interdyscyplinarnym oraz omówienie sposobów minimalizacji tego zjawiska i jego negatywnych skutków.

Tematyka wiodąca Konferencji
• wpływ zanieczyszczenia światłem na zdrowie ludzi
• wpływ zanieczyszczenia światłem na florę i faunę
• wpływ zanieczyszczenia światłem na prowadzenie badań astronomicznych
• wpływ projektów architektonicznych na ograniczenie zanieczyszczenia światłem
• aspekty meteorologiczne zanieczyszczenia światłem
• technologiczne metody ograniczania zanieczyszczenia światłem i minimalizacji jego skutków
• turystykę ciemnego nieba (astroturystykę) w aspekcie zanieczyszczenia światłem
• kształtowanie świadomości społecznej w dziedzinie zanieczyszczeniu światłem
• aspekty ekonomiczne i prawne zanieczyszczenia światłem

Do udziału w Konferencji zapraszamy osoby związane z architekturą, astronomią, ekologią, medycyną, ochroną przyrody, techniką oświetleniową, urbanistyką, jak również przedstawicieli samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Konferencji.
Językiem konferencyjnym jest język angielski. Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym, tj. zarówno stacjonarnie, jak w formie zdalnej w sieci Internet.
Warunkiem czynnego uczestnictwa w konferencji jest przesłanie streszczenia wystąpienia/posteru i dokonanie opłaty konferencyjnej.
Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji można odnaleźć na stronie internetowej:
http://lightpollution.pk.edu.pl/EALPO_2022/

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji EALPO 2022
dr hab. Tomasz Ściężor

Scroll to Top