Gaia Vari

Tematem spotkania będzie astronomiczny projekt citizen science, który właśnie wystartował — Gaia Vari. Projekt jest finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) i służy wspieraniu klasyfikacji gwiazd zmiennych obserwowanych przez sondę kosmiczną Gaia. Do udziału w Gaia Vari zaproszony jest każdy. Biorąc udział w projekcie będziecie klasyfikować gwiazdy zmienne zaobserwowane przez teleskopy obserwatorium Gaia, identyfikować te niepoprawnie sklasyfikowane, a także poszukiwać obiektów wykazujących szczególne cechy. Macie szansę odkryć i zbadać najciekawsze obiekty ukryte w morzu kosmicznych danych.

Projekt jest dostępny na platformie Zooniverse: https://www.zooniverse.org/proj…/gaia-zooniverse/gaia-vari.

Przygotowano także materiały edukacyjne (w tym dokument w j. polskim), dostępne na stronie projektu www.gaiavari.space.

Gościem spotkania będzie dr Milena Ratajczak z Obserwatorium Astronomicznego UW oraz Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, zajmująca się m.in. badaniem gwiazd zmiennych.

Scroll to Top